ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.ชามาศ วงค์ษา
อ.พญ. ชามาศ วงค์ษา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • จันทร์
  16:00 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2553
 • Rotating intern โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ.2554
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2557
 • แพทย์เฟลโลว์สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และโรคข้อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474