อ.พญ. สุพัตรา รุ่งไมตรี
อ.พญ. สุพัตรา รุ่งไมตรี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ศ.คลินิก พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
ผศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศ.นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  10:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์
รศ.นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล
พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:30 น.
 • ศุกร์
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์
ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 3
 • 4