อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ
อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค
ศ.พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ชามาศ วงค์ษา
อ.พญ. ชามาศ วงค์ษา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:00 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ณัฐสิทธิ์ อุดมศิริ
นพ. ณัฐสิทธิ์ อุดมศิริ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  12:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อังคาร
  12:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ดิชพงศ์ กาญจนวาสี
อ.นพ. ดิชพงศ์ กาญจนวาสี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 20:00 น.
 • พุธ
  16:30 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ต่อพงษ์ ทองงาม
รศ.นพ. ต่อพงษ์ ทองงาม
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ศ.พญ. นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  12:30 - 14:30 น.
 • พุธ
  12:30 - 14:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน
รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2