ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐสิทธิ์ อุดมศิริ
นพ. ณัฐสิทธิ์ อุดมศิริ
ความชำนาญพิเศษ
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้ (ทั่วไป)
 • อังคาร
  16:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หู คอ จมูก
 • จันทร์
  12:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อังคาร
  12:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474