อ.พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
อ.พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัคคพงษ์ นิติสิงห์
รศ.นพ. อัคคพงษ์ นิติสิงห์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัครพล มุ่งนิรันดร์
รศ.นพ. อัครพล มุ่งนิรันดร์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 14:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์
ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
พญ. อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัฐพร ตระการสง่า
รศ.นพ. อัฐพร ตระการสง่า
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
รศ.นพ. อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  14:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
รศ.นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. อาจบดินทร์ วินิจกุล
อ.นพ. อาจบดินทร์ วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์