ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
รศ.พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศุกร์
    09:30 - 12:00 น.
  • เสาร์
    16:50 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2550
  • Certificate in Dermatology, University of Manchester พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474