อันตราย!! จากการจัดฟันแฟชั่น (Fake braces trend)

#จัดฟันแฟชั่น #การจัดฟันแฟชั่น #การจัดฟันแฟชั่น ข้อดี ข้อเสีย #จัดฟันแฟชั่น #จัดฟันแฟชั่น อันตราย #ฟันผุ #จัดฟันแฟชั่น ฟันล้ม #ฟันผุ #ฟันผุ กลิ่นปาก #กลิ่นปาก #ดัดฟันแฟชั่น #เหงือกอักเสบ #แผลในช่องปาก #ปวดฟันทําไงดี #ปวดฟัน #ปวด ฟัน หลัง จัด ฟัน

ไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบันการจัดฟันแฟชั่นจะได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าการจัดฟันแฟชั่นมีอันตรายแค่ไหน โดยผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์จะไม่มีความรู้ในการใส่เครื่องมือ ซึ่งทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่องปากตามมาทีหลัง

โดยปกติแล้วผู้ที่มีฟันเรียงเป็นปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้งาน เมื่อมาพบทันตแพทย์เพื่อขอจัดฟันจะถูกปฎิเสธ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ทำให้มีกลุ่มบุคคลที่เห็นช่องทางหารายได้จากความต้องการของคนจัดฟัน จึงมีการเปิดรับจัดฟันแฟชั่นขึ้น โดยในการจัดฟันแฟชั่นจะใช้ลวดเส้นเล็ก ร้อยลูกปัดสีต่างๆ บางชนิดมีการเคลือบสีและสารปรอท ซึ่งลวดและลูกปัดดังกล่าวพบว่ามีสารเคมีรุนแรง ทั้งสารตะกั่ว สารหนู และสารแคดเมียม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกประกาศห้ามผลิตและจำหน่ายลวดจัดฟันแฟชั่น ต่อมากระแสนิยมในเรื่องจัดฟันแฟชั่นได้เปลี่ยนไป จากการใช้ลวดเส้นเล็กร้อยลูกปัดสีต่างๆ หายไปจากสังคมกลายเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันจริง หรือเลียนแบบใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการจัดฟันแฟชั่นที่มีการใส่เครื่องมือแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ คือ

1. การใส่เครื่องมือแบบติดแน่น

2. การใส่เครื่องมือถอดได้

ขั้นตอนการทำจะยุ่งยากซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดี และมักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นการใช้ลวดและเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้ บางแห่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยใช้คำว่า Lab เพื่อให้เข้าใจว่า เป็น Laboratory ที่สามารถทำฟันปลอม และทำเครื่องมือจัดฟันให้กับทันตแพทย์ (ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย) การจัดฟันแฟชั่นโดยใช้ลวดจัดฟันปลอม นอกจากมีจำหน่ายตามแผงลอยแล้ว ยังระบาดไปตามตลาดนัดในต่างจังหวัด แหล่งชุมชน มีทั้งจำหน่ายให้นำไปใส่เองหรือผู้จำหน่ายใส่ให้ในช่องปาก แต่ส่วนมากวัยรุ่นมักจะนิยมให้ผู้จำหน่ายติดให้

การจัดฟันแฟชั่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่องปากอย่างไร         

1. เหงือกอักเสบเป็นแผล มีเลือดไหล และเกิดแผลในช่องปาก

เนื่องจากลวดและพลาสติก อาจกดเหงือกหรือทิ่มเหงือก หากลวดมีความยาวไม่พอดีกับฟัน จะทำให้แทงเหงือกได้ 

2. สารอันตรายดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย  

เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่องปาก เช่น เกิดสนิม หรือเคลือบสารปรอท ลูกปัดสีมีสารหนู หรือสารตะกั่ว เจือปนอยู่

3. เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หรือการติดเชื้อ 

เนื่องจากขั้นตอนในการทำสกปรกไม่มีการฆ่าเชื้อโรคก่อนทำ อีกทั้งในการฝังวัสดุเข้าไปในช่องปากอาจจะไม่สะอาดพอ โดยปกติทันตแพทย์จะต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนกาทำทุกครั้ง

4. ฟันผุ

การมีลวดและลูกปัดติดในช่องปาก จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดฟันลดลง เพราะเศษอาหารติดได้ง่าย ทำให้เกิดฟันผุ

5. ปวดฟัน ฟันเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม 

เพราะลวดอาจดันฟัน ยิ่งผู้ทำออกแรงกระทำกับตัวฟันมาก อาจเกิดการเจ็บปวดได้

6. ผิวเคลือบฟันบางลง

บางครั้งอาจมีการกรอเอาผิวเคลือบฟันออก แล้วใช้กรดฟอสฟอริก ชนิดเดียวกับที่ทันตแพทย์ใช้ในการทำฟัน กัดฟันให้เป็นรูพรุนเล็กๆ เพื่อที่จะให้เกิดการยึดเครื่องมือ Bracket ให้ติดกับฟันได้ ซึ่งการที่ผิวเคลือบฟันถูกทำลายไปไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายขึ้น

7. อาจถึงแก่ชีวิตโดยไม่รู้ตัว  

การใส่ลวดเส้นเล็ก ถ้าไม่แน่นหรือหลวม ทำให้มีการขยับได้จะเกิดอันตรายอย่างมาก เนื่องจากเวลาใส่นอนหรือรับประทานอาหาร อาจทำให้ลวดหรือลูกปัดหลุดลงคอได้

หากเกิดอันตรายดังข้างต้น ควรรีบมาพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด ดังนั้นวัยรุ่นและประชาชน อย่าเห็นแก่ความสวยงามเพียงเล็กน้อยในการจัดฟันแฟชั่น ถ้าดูใกล้ๆก็ไม่เหมือนการจัดฟันที่มีลวดหรือยางจัดฟันของทันตแพทย์ มีแต่จะทำให้สุขภาพฟันและอวัยวะอื่นๆเสีย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับความสวยงามที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าเหล่านี้ รวมถึงผู้ทำที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ต่างก็มีความผิดทางกฎหมายในการทำฟัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 

#จัดฟันแฟชั่น #การจัดฟันแฟชั่น #การจัดฟันแฟชั่น ข้อดี ข้อเสีย #จัดฟันแฟชั่น #จัดฟันแฟชั่น อันตราย #ฟันผุ #จัดฟันแฟชั่น ฟันล้ม #ฟันผุ #ฟันผุ กลิ่นปาก #กลิ่นปาก #ดัดฟันแฟชั่น #เหงือกอักเสบ #แผลในช่องปาก #ปวดฟันทําไงดี #ปวดฟัน #ปวด ฟัน หลัง จัด ฟัน

ไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบันการจัดฟันแฟชั่นจะได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าการจัดฟันแฟชั่นมีอันตรายแค่ไหน โดยผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์จะไม่มีความรู้ในการใส่เครื่องมือ ซึ่งทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่องปากตามมาทีหลัง

โดยปกติแล้วผู้ที่มีฟันเรียงเป็นปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้งาน เมื่อมาพบทันตแพทย์เพื่อขอจัดฟันจะถูกปฎิเสธ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ทำให้มีกลุ่มบุคคลที่เห็นช่องทางหารายได้จากความต้องการของคนจัดฟัน จึงมีการเปิดรับจัดฟันแฟชั่นขึ้น โดยในการจัดฟันแฟชั่นจะใช้ลวดเส้นเล็ก ร้อยลูกปัดสีต่างๆ บางชนิดมีการเคลือบสีและสารปรอท ซึ่งลวดและลูกปัดดังกล่าวพบว่ามีสารเคมีรุนแรง ทั้งสารตะกั่ว สารหนู และสารแคดเมียม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกประกาศห้ามผลิตและจำหน่ายลวดจัดฟันแฟชั่น ต่อมากระแสนิยมในเรื่องจัดฟันแฟชั่นได้เปลี่ยนไป จากการใช้ลวดเส้นเล็กร้อยลูกปัดสีต่างๆ หายไปจากสังคมกลายเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันจริง หรือเลียนแบบใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการจัดฟันแฟชั่นที่มีการใส่เครื่องมือแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ คือ

1. การใส่เครื่องมือแบบติดแน่น

2. การใส่เครื่องมือถอดได้

ขั้นตอนการทำจะยุ่งยากซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดี และมักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นการใช้ลวดและเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้ บางแห่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยใช้คำว่า Lab เพื่อให้เข้าใจว่า เป็น Laboratory ที่สามารถทำฟันปลอม และทำเครื่องมือจัดฟันให้กับทันตแพทย์ (ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย) การจัดฟันแฟชั่นโดยใช้ลวดจัดฟันปลอม นอกจากมีจำหน่ายตามแผงลอยแล้ว ยังระบาดไปตามตลาดนัดในต่างจังหวัด แหล่งชุมชน มีทั้งจำหน่ายให้นำไปใส่เองหรือผู้จำหน่ายใส่ให้ในช่องปาก แต่ส่วนมากวัยรุ่นมักจะนิยมให้ผู้จำหน่ายติดให้

การจัดฟันแฟชั่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่องปากอย่างไร         

1. เหงือกอักเสบเป็นแผล มีเลือดไหล และเกิดแผลในช่องปาก

เนื่องจากลวดและพลาสติก อาจกดเหงือกหรือทิ่มเหงือก หากลวดมีความยาวไม่พอดีกับฟัน จะทำให้แทงเหงือกได้ 

2. สารอันตรายดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย  

เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่องปาก เช่น เกิดสนิม หรือเคลือบสารปรอท ลูกปัดสีมีสารหนู หรือสารตะกั่ว เจือปนอยู่

3. เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หรือการติดเชื้อ 

เนื่องจากขั้นตอนในการทำสกปรกไม่มีการฆ่าเชื้อโรคก่อนทำ อีกทั้งในการฝังวัสดุเข้าไปในช่องปากอาจจะไม่สะอาดพอ โดยปกติทันตแพทย์จะต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนกาทำทุกครั้ง

4. ฟันผุ

การมีลวดและลูกปัดติดในช่องปาก จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดฟันลดลง เพราะเศษอาหารติดได้ง่าย ทำให้เกิดฟันผุ

5. ปวดฟัน ฟันเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม 

เพราะลวดอาจดันฟัน ยิ่งผู้ทำออกแรงกระทำกับตัวฟันมาก อาจเกิดการเจ็บปวดได้

6. ผิวเคลือบฟันบางลง

บางครั้งอาจมีการกรอเอาผิวเคลือบฟันออก แล้วใช้กรดฟอสฟอริก ชนิดเดียวกับที่ทันตแพทย์ใช้ในการทำฟัน กัดฟันให้เป็นรูพรุนเล็กๆ เพื่อที่จะให้เกิดการยึดเครื่องมือ Bracket ให้ติดกับฟันได้ ซึ่งการที่ผิวเคลือบฟันถูกทำลายไปไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายขึ้น

7. อาจถึงแก่ชีวิตโดยไม่รู้ตัว  

การใส่ลวดเส้นเล็ก ถ้าไม่แน่นหรือหลวม ทำให้มีการขยับได้จะเกิดอันตรายอย่างมาก เนื่องจากเวลาใส่นอนหรือรับประทานอาหาร อาจทำให้ลวดหรือลูกปัดหลุดลงคอได้

หากเกิดอันตรายดังข้างต้น ควรรีบมาพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด ดังนั้นวัยรุ่นและประชาชน อย่าเห็นแก่ความสวยงามเพียงเล็กน้อยในการจัดฟันแฟชั่น ถ้าดูใกล้ๆก็ไม่เหมือนการจัดฟันที่มีลวดหรือยางจัดฟันของทันตแพทย์ มีแต่จะทำให้สุขภาพฟันและอวัยวะอื่นๆเสีย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับความสวยงามที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าเหล่านี้ รวมถึงผู้ทำที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ต่างก็มีความผิดทางกฎหมายในการทำฟัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง