ข้อมูลแพทย์

อ. นพ.สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย
อ. นพ. สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย
ความชำนาญพิเศษ
โลหิตวิทยา อายุรศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา)
  • อังคาร
    13:00 - 16:00 น.
  • พฤหัสบดี
    15:00 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474