ข้อมูลแพทย์

อ. นพ.ศุภฤกษ์ เจียรผัน
อ. นพ. ศุภฤกษ์ เจียรผัน
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มะเร็งปอด, ผ่าตัดทรวงอกแผลเล็กใช้กล้อง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
  • อาทิตย์
    11:00 - 12:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง
  • อาทิตย์
    12:00 - 13:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต 
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
  • เฟลโลว์สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474