ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.สุวัจนา อธิภาส
รศ. พญ. สุวัจนา อธิภาส
ความชำนาญพิเศษ
โรคหู โสตประสาท การได้ยิน และการทรงตัว
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หู คอ จมูก
 • จันทร์
  15:30 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 13:30 น. สัปดาห์ที่ 3
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532 
 • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก, แพทยสภา พ.ศ.2534

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474