ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
รศ. นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
ความชำนาญพิเศษ
โลหิตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา)
  • จันทร์
    15:30 - 17:00 น.
  • ศุกร์
    15:30 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • ศึกษาและวิจัยด้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ และปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุล์ม ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2562

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474