ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.สุรัตน์ ทองอยู่
รศ.นพ. สุรัตน์ ทองอยู่
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต)
  • จันทร์
    08:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2544
  • วุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์หทัยวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
  • Certificate in Cardiac intervention, Austin Hospital, University of Melbourne พ.ศ.2552
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474