ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
อ.นพ. ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
ความชำนาญพิเศษ
รังสีแพทย์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • จันทร์
    16:30 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474