ข้อมูลแพทย์

พญ.ศุภานัน ประเสริฐโยธิน
พญ. ศุภานัน ประเสริฐโยธิน
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:30 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  15:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474