ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.อชิรญา เตยะธิติ
ผศ. พญ. อชิรญา เตยะธิติ
ความชำนาญพิเศษ
มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ, รังสีรักษา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • อังคาร
    16:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • Research Fellowship in Central nervous system, Mayo Clinical, Rochester, Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2563
  • Research Fellowship in Genitourinary system (Prostate cancer) Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2564

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474