ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ชุติมา คุณาชีวะ
อ. พญ. ชุติมา คุณาชีวะ
ความชำนาญพิเศษ
Hematologic malignancy, Multiple myeloma
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (โลหิตวิทยา)
  • จันทร์
    09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  • อังคาร
    09:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรสาขาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตร Multiple myeloma, MD Anderson Cancer ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2562

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474