ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.กันต์กมล จัยสิน
ผศ. พญ. กันต์กมล จัยสิน
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชทั่วไป จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
  • พุธ
    15:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
  • ปริญญาโท Cognitive Neuroscience, Institute of Cognitive Neuroscience, University College London ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2557
  • ประกาศนียบัตร Clinical research fellowship โรคสมองเสื่อม, Dementia research centre (DRC), National Hospital for Neurology and Neurosurgery ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชผู้สูงอายุ แพทยสภา ราชวิทยาลัยจิตแพทย์เห่งประเทศไทย พ.ศ.2562

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474