ข้อมูลแพทย์

พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
  • จันทร์
    16:30 - 19:00 น.
  • อังคาร
    16:30 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474