ข้อมูลแพทย์

พญ.คริษฐา ศุภนิมิตอมร
พญ. คริษฐา ศุภนิมิตอมร
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
  • จันทร์
    17:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2565

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474