ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์
รศ.พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์
ความชำนาญพิเศษ
การรักษาโรคเท้าโดยการปรับรองเท้าและทำแผ่นรองในรองเท้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
  • ศุกร์
    08:30 - 11:30 น.
  • อาทิตย์
    13:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • Certification in Pedorthic ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474