ข้อมูลแพทย์

พญ.กมลวรรธก์ สุทธิภูล
พญ. กมลวรรธก์ สุทธิภูล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรกรรม โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
  • เสาร์
    13:00 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ..2556
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ..2562
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ..2564

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474