ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
รศ. พญ. กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
ความชำนาญพิเศษ
รังสีวินิจฉัย
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์รังสีวินิจฉัย
  • พุธ
    08:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 4
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวินิจฉัย), อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474