ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์
อ. พญ. ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์
ความชำนาญพิเศษ
โลหิตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (โลหิตวิทยา)
  • จันทร์
    15:30 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  • ศุกร์
    15:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2560

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474