ข้อมูลแพทย์

ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล
ทพ. ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล
ความชำนาญพิเศษ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทันตกรรม (ทันตกรรมเด็ก)
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พุธ
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474