ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม
รศ.พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
ความชำนาญพิเศษ
การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ, การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
  • พุธ
    10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3
  • เสาร์
    08:30 - 10:30 น.
คุณวุฒิ
  • ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),
  • Fellowship Neurorehabilitation & Geriatric Rehabilitation University of Melbourne
  • Certificate of Acupuncture International Exchange Center, Taiyuan ประเทศจีน

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474