ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.จันทิมา รองวิริยะพานิช
ผศ. พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช
ความชำนาญพิเศษ
รังสีวนิจฉัยในผู้ป่วยเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์รังสีวินิจฉัย
  • จันทร์
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
  • Certificate in Fellowship in Pediatric Radiology
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474