ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์
รศ. พญ. จิตรลัดดา วะศินรัตน์
ความชำนาญพิเศษ
รังสีวินิจฉัย
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เอกซเรย์
  • อังคาร
    13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  • วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474