ข้อมูลแพทย์

อ. นพ.วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
อ. นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
ความชำนาญพิเศษ
-
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
  • อาทิตย์
    08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
คุณวุฒิ
-
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474