ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ผศ. พญ. รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
  • เสาร์
    09:00 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2547
  • Research Fellow, Renal Division, Hammersmith Campus, Imperial College London ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2549
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474