ข้อมูลแพทย์

อ. นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
อ. นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2522
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2524
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2527
 • Research Fellow, St Michael's Hospice พ.ศ.2533
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474