ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
ผศ.นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง เฉพาะทางด้านการผ่าตัดภาวะบวมน้ำเหลือง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • พุธ
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474