ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ. พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
  • พุธ
    08:00 - 11:15 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
  • Clinical Fellowship in Orbital and Oculoplastic Surgery, University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2545
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474