ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ผศ. นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป (surgical endoscopy, laparoscopic surgery)
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
 • พุธ
  07:00 - 08:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545-2548
 • International Fellowship in Robotic Surgery, the Valley Hospital, Ridgewood New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2554
 • Research fellow in Upper GI Surgery Endoscopy, Digestive disease center, Showa University Northern Yokohama Hospital ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2556-2557
 • Research Fellow in Upper GI Surgery Endoscopy, Digestive disease center, Showa University Koto Toyosu Hospital, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474