ข้อมูลแพทย์

อ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
อ. นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป (surgical endoscopy, laparoscopic surgery)
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545-2548
 • International Fellowship in Robotic Surgery, the Valley Hospital, Ridgewood New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2554
 • Research fellow in Upper GI Surgery Endoscopy, Digestive disease center, Showa University Northern Yokohama Hospital ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2556-2557
 • Research Fellow in Upper GI Surgery Endoscopy, Digestive disease center, Showa University Koto Toyosu Hospital, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474