ข้อมูลแพทย์

ศ.คลินิก นพ.ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
ศ.คลินิก นพ. ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง
  • พุธ
    09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
  • อังคาร
    14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก),FRCST

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474