ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.ศิริชัย วิลาศรัศมี
ผศ. นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • อังคาร
  18:00 - 20:30 น.
 • พฤหัสบดี
  14:30 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2542
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • Visiting Fellow in Cervical Spine Surgery at Barnes-Jewish Hospital, Washington University in St.Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Visiting Fellow in Spine Surgery at Keio University Hospital Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474