ข้อมูลแพทย์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.กริช โพธิสุวรรณ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม)
  • อังคาร
    09:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2513
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2515
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา พ.ศ.2517
  • Certificate of training in human body cancer control techniques of head, neck and breast พ.ศ.2525
  • อนุมัติบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2548
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474