ข้อมูลแพทย์

ศ.คลินิก นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2525
 • Internship โรงพยาบาลวชิระ พ.ศ.2526
 • แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ประเทศไทย พ.ศ.2528
 • Postdoctoral Studies in Total Joint Replacement, Department of Orthopaedic Surgery, University of California Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2528-2530
 • Residency Training Program, Department of Orthopaedic Surgery, University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2530-2535
 • Clinical Fellowship in advanced Spine Surgery, Department of Orthopaedic Surgery, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2539-2540
 • Certificate in Minimally Invasive total knee Replacemen ประเทศออสเตรเลีย 2005
 • Certificate in Minimally Invasive Spinal Surgery ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2550
สมาชิกภาพ
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
 • สมาชิก International College of Surgeons, วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ
 • Hip and Knee Society of Thailand
 • Spine Society of Thailand

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474