ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา
อ. พญ. ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์เคมีบำบัด
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์เคมีบำบัด)
  • อังคาร
    16:00 - 17:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  • ศุกร์
    07:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474