ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
ผศ. นพ. ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • ศุกร์
    09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานการผ่าตัด ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474