ข้อมูลแพทย์

นพ.สรฤทธิ์ สรีระศรีฤทธิ์
นพ. สรฤทธิ์ สรีระศรีฤทธิ์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 4
  09:00 - 11:32 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
  13:00 - 14:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474