ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
รศ. พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
ความชำนาญพิเศษ
โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
  • จันทร์
    09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538-2544
  • วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547-2550
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551-2553
  • Department of Population Health and Infection, University college London, UK. 2555-2556

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474