ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม
ผศ. นพ. มนต์ชัย เรืองชัยนิคม
ความชำนาญพิเศษ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • จันทร์
  16:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 16:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538-2544
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2547-2551
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง พ.ศ.2551-2553
 • Certificate of international spine fellow, UCLA พ.ศ.2555-2556

 

สมาชิกภาพ
 • Member of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
 • Member of North Ameican Spine Society
 • Member of Scoliosis Research Society (Active member)
 • Member of Minimally Invasive Spine Surgery club of Thailand
 • Member of AO Spine

 


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474