ข้อมูลแพทย์

นพ.กัมปนาท นิ่มพูนศรี
นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี
ความชำนาญพิเศษ
การส่องกล้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์ , การส่องกล้องผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม)
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  13:30 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 1,4
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะคอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • Certificate in Thyroid and Endoscopic thyroidectomy, Hospital of endoclinology, Hanoi, Vietnam
 • Certificate in International Fellowship Program, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea พ.ศ. 2561

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474