ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
  • พุธ
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2537
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
  • แพทย์ประจำบ้าน (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
  • EMG Fellow วิทยาลัยการแพทย์แห่งวิสคอนซิน มิลวอกี วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2544
  • Certified Pedorthist, Board for Certificate in Pedorthics โคลัมเบีย แมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474