ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.ผกามาส ตันวิจิตร
ผศ.พญ. ผกามาส ตันวิจิตร
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
  • จันทร์
    13:30 - 16:00 น.
  • พฤหัสบดี
    13:30 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หู คอ จมูก
  • พฤหัสบดี
    13:30 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474