ข้อมูลแพทย์

นพ.เจษฎา เกศวา
นพ. เจษฎา เกศวา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ระบบประสาท
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ระบบประสาท)
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  12:45 - 16:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 16:30 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:30 น.
  12:45 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 10:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบประสาท, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474