ข้อมูลแพทย์

นพ.พรชัย งามธนวัฒน์
นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  10:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474