ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.กรกฎ ศิริมัย
รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย
ความชำนาญพิเศษ
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, อนามัยการเจริญพันธ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
 • เสาร์
  14:30 - 18:30 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
 • Fellowship in Gynecologie Endoscopy, Bielefeld Mittle City Hospital ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2542

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474