ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.กรกฎ ศิริมัย
รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
ความชำนาญพิเศษ
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
  • จันทร์
    09:00 - 12:00 น.
  • พุธ
    16:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
  • Fellowship in Gynecologie Endoscopy, Bielefeld Mittle City Hospital ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2542
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474