ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ผศ.พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ความชำนาญพิเศษ
โรคเส้นผมและหนังศีรษะ และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
 • Diploma in Dermatology, Institute of Dermatology, Department of Medical Services, Ministry of Public Health พ.ศ.2551
 • International clinical observership program at NYU, Langone Medical Center พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา พ.ศ.2556
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474