ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ผศ. พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ความชำนาญพิเศษ
โรคเส้นผมและหนังศีรษะ และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
  • Diploma in Dermatology, Institute of Dermatology, Department of Medical Services, Ministry of Public Health พ.ศ.2551
  • International clinical observership program at NYU, Langone Medical Center พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา พ.ศ.2556
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474