ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ผศ. นพ. ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • จันทร์
  09:00 - 13:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 10:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:30 - 13:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  14:30 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:24 - 13:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พศ.2545
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2543
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2547
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474